• Мастацтва і школа

Навукова-тэарэтычны і навукова-метадычны часопiс

Часопіс уваходзіць у Пералік навуковых выданняў Рэспублікі Беларусь для апублікавання вынікаў дысертацыйных даследаванняў па педагагічным навукам, мастацтвазнаўству, культуралогіі

Выдаецца з 2013 года (у 2013—2021 гг. выходзіў пад назвай «Мастацкая і музычная адукацыя»).


Юрыдычны адрас: вул. Будзённага, 21, 220070, г. Мiнск.

Тэл.: 379-91-48, факс: 257-91-49.

E-mail: mish_aiv@mail.ru

Падпісныя індэксы:  00193 (iнд.), 001932 (вед.).

Рэдакцыйная калегiя

Святлана Іванаўна Колбышава — галоўны рэдактар, кандыдат педагагічных навук, дацэнт

В. У. Гракава — намеснік галоўнага рэдактара, кандыдат педагагічных навук

І. Г. Волкава — намеснік галоўнага рэдактара, кандыдат педагагічных навук

М. М. Шавыркіна — адказны сакратар


А. А. Бярозкіна

А. С. Бохан, кандыдат мастацтвазнаўства, дацэнт

І. А. Буторына

М. А. Воўк

М. Б. Гарбунова, кандыдат педагагічных навук

Ю. Ю. Захарына, доктар мастацтвазнаўства, дацэнт

С. М. Кабачэўская, кандыдат педагагічных навук, дацэнт

В. І. Караткевіч

М. В. Кудзейка, кандыдат педагагічных навук, дацэнт

А. Р. Кудаярава

В. Г. Пішчык

Т. А. Сапега

У. А. Трапянок, кандыдат мастацтвазнаўства


Рэдакцыйная рада

В. Ф. Русецкі, доктар педагагічных навук, прафесар

В. У. Зелянко, доктар педагагічных навук, дацэнт

І. І. Казімірская, доктар педагагічных навук, прафесар

А. А. Карпілава, кандыдат мастацтвазнаўства, дацэнт

А. А. Кавалёў, доктар педагагічных навук, кандыдат філасофскіх навук

Т. В. Катовіч, доктар мастацтвазнаўства, прафесар

А. І. Лакотка, доктар гістарычных навук, доктар архітэктуры, прафесар, член-карэспандэнт Нацыянальнай акадэміі навук

У. Ф. Мартынаў, доктар культуралогіі, прафесар

Л. П. Пячко, доктар філасофскіх навук, прафесар (Расійская Федэрацыя)

А. С. Палякова, доктар педагагічных навук, дацэнт

Л. Р. Савянкова, доктар педагагічных навук, прафесар, член-карэспандэнт РАТ (Расійская Федэрацыя)

В. А. Салееў, доктар філасофскіх навук, прафесар, заслужаны дзеяч культуры Беларусі

У. П. Скараходаў, доктар культуралогіі, прафесар

Г. В. Торхава, доктар педагагічных навук, прафесар

Я. А. Цвяткова, кандыдат мастацтвазнаўства, дацэнт (Расійская Федэрацыя)

Р. Ф. Шаура, доктар мастацтвазнаўства, прафесар


Журналы
Серия: У дапамогу педагогу
Издается с: 1993 г.
Периодичность: 1 раз в 3 месяца
Страниц: 68
Цветные вклейки: нет
Эл. приложение: нет