Падарунак

2021 год

Каб запусціць ЭЛЕКТРОННЫ ДАДАТАК, неабходна загрузіць на камп’ютар файл Pershaklasnik2021.exe (для дзяцей) ці файл Pershaklasnik2021_nastaunik.exe (для настаўнікаў). У працэсе загрузкі дачакайцеся з’яўлення першага акна інсталятара, потым націскайце «Далее» да поўнай устаноўкі. Пасля ўстаноўкі запусціце праграму двайным шчаўчком па іконцы на рабочым стале.


2020 год

Кніга мае ЭЛЕКТРОННЫ ДАДАТАК з заданнямі і прэзентацыямі.

Кабзапусціць яго, трэба загрузіць на камп’ютар файлPershaklasnik2020.exe, левай клавішай мышы двойчы шчоўкнуць па ім, потымнаціснуць "Извлечь". У папцы Pershaklasnik2020, якая з'явіцца на экране,левай клавішай мышы двойчы шчоўкнуць па файле autorun.exe.