• Беларуская мова і літаратура

Навукова-метадычны часопiс

      Часопіс уваходзіць у Пералік навуковых выданняў Рэспублікі Беларусь для апублікавання вынікаў дысертацыйных даследаванняў. 
       Артыкулы друкуюцца на беларускай мове.

       Мэтавая аўдыторыя: настаўнікi беларускай мовы і літаратуры, метадысты, іншыя работнікi сістэмы адукацыі, навукоўцы, пісьменнікi, студэнты, выкладчыкi вышэйшых навучальных устаноў.
       Для настаўнікаў беларускай мовы і літаратуры часопіс — надзейны i незаменны дапаможнік у працы. Ён ствараецца для настаўнікаў і самімі настаўнікамі. На яго старонках асвятляюцца пытанні моўнай і літаратурнай адукацыі, друкуюцца лепшыя метадычныя распрацоўкі ўрокаў беларускай мовы і літаратуры, матэрыялы круглых сталоў, тэсты, практычныя парады і заданні для падрыхтоўкі да алімпіяд рознага ўзроўню, асновы дысертацыйных даследаванняў у галiне педагагічных і філалагічных навук, нарматыўныя дакументы Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь.
      Сваім вопытам з калегамі дзеляцца вядучыя метадысты і таленавітыя педагогі-наватары, сярод якіх ёсць заслужаныя настаўнікі, выдатнікі адукацыі.
      Часопic «Беларуская мова і літаратура» з’яўляецца для настаўнікаў і прафесійнай трыбунай, дзякуючы якой яны могуць далучыцца да дыскусіі, абмеркаваць надзённыя пытанні навучання i выхавання ў школе.
      Традыцыйныя рубрыкі часопiса: «Вучэбны працэс», «Методыка і вопыт», «Запрашаем на ўрок», «Пазакласная работа», «Абмен думкамi» і інш. У апошнія гады ў часопісе з’явіліся новыя рубрыкі: «Тэорыя і практыка навучання», «Настаўніцкі семінар», «У дапамогу маладому настаўнiку», «Беларускi правапic: вывучаем разам», «Чытаем класікаў», «Даўняя літаратура», «Гісторыя літаратуры», «Сучасная літаратура», «Гутаркi з пiсьменнiкамi», «Рыхтуемся да тэсціравання», «Рыхтуемся да алімпіяды», «Факультатыўныя заняткi» і шэраг іншых.

 
Падпісныя індэксы: 75063 (інд.), 750632 (вед.).

Адрас рэдакцыі: вул. Будзённага, 21, 220070, г. Мінск.
Тэл.: (017) 297-93-20 (адк. сакратар), факс: 297-91-49.
E-mail: belmova@aiv.by

 

Рэдакцыйная калегія

Алесь Іванавіч Бельскі — галоўны рэдактар, доктар філалагічных навук, прафесар

В. І. Іўчанкаў —  першы намеснік галоўнага рэдактара, доктар філалагічных навук, прафесар
І. У. Булаўкіна —  намеснік галоўнага рэдактара
А. У. Бельская — адказны сакратар
Р. А. Баравікова,  лаўрэат Дзяржаўнай прэміі Рэспублікі Беларусь
Г. М. Валочка, доктар педагагічных навук, дацэнт
Л. М. Гамеза, доктар педагагічных навук, дацэнт
М. В. Жуковіч

В. У. Зелянко, кандыдат педагагічных навук
Т. У. Логінава

А. А. Лукашанец, доктар філалагічных навук, прафесар, член-карэспандэнт НАН Беларусі
А. М. Макарэвіч, доктар філалагічных навук, дацэнт
Т. І. Мароз, кандыдат педагагічных навук, дацэнт
М. І. Навумчык

З. І. Падліпская
І. І. Паўлоўскі, доктар педагагічных навук, дацэнт
А. К. Пекач

М. Р. Прыгодзіч, доктар філалагічных навук, прафесар
В. І. Рагаўцоў, доктар філалагічных навук, прафесар, заслужаны работнік адукацыі Рэспублікі Беларусь
А. В. Руцкая, заслужаная настаўніца Беларусі
Н. С. Старжынская, доктар педагагічных навук, прафесар
Т. І. Шамякіна, доктар філалагічных навук, прафесар
Г. І. Шмаянкова

І. Ф. Штэйнер, доктар філалагічных навук, прафесар
С. А. Язерская

М. Г. Яленскі, доктар педагагічных навук, прафесар

Журналы
Серия: У дапамогу педагогу
Издается с: 1995 г.
Периодичность: 1 раз в месяц
Страниц: 64
Цветные вклейки: нет
Эл. приложение: нет