• Беларускі гістарычны часопіс

Навукова-метадычны часопіс

Часопіс уваходзіць у Пералік навуковых выданняў Рэспублікі Беларусь для апублікавання вынікаў дысертацыйных даследаванняў

Мэтавая аўдыторыя: настаўнікі і выкладчыкі гісторыі і грамадазнаўства, метадысты, студэнты, выкладчыкі вышэйшых навучальных устаноў і аспіранты.

Адзіны ў краіне штомесячны навукова-тэарэтычны, навукова-метадычны часопіс па гістарычных і юрыдычных навуках, культуралогіі, мастацтвазнаўстве, методыцы выкладання гісторыі для ўсіх тыпаў навучальных і навуковых устаноў, бібліятэк, архіваў, музеяў і фізічных асоб.

Выдаецца з 1993 года. На пачатак 2022 года выдадзена 270 нумароў.

Навуковы блок матэрыялаў публікуецца па-беларуску, метадычны — па-беларуску і па-руску.

Часопіс адыгрывае важную ролю ў рэалізацыі дзяржаўнай інфармацыйнай палітыкі і ідэалогіі. Асноўныя задачы выдання — прапаганда гістарычных ведаў, фарміраванне патрыятызму праз вывучэнне гісторыі Беларусі ў кантэксце сусветнай цывілізацыі, павышэнне прафесійнай кампетэнтнасці педагогаў і навуковых кадраў краіны ў галіне гуманітарнай і гістарычнай адукацыі.

На старонках часопіса публікуюцца навуковыя, навукова-папулярныя, аналітычныя, метадычныя, інфармацыйныя матэрыялы айчынных і замежных вучоных, выкладчыкаў, аспірантаў, метадыстаў настаўнікаў. Спалучэнне ў адным выданні навуковых і метадычных матэрыялаў садзейнічае рэалізацыі аднаго з патрабаванняў навукі, а менавіта: прадстаўленне навуковых ведаў можа быць эфектыўным толькі пры арганічным спалучэнні тэарэтычных напрацовак і іх укараненні ў адукацыйны працэс.

Значная частка матэрыялаў выдання прысвечана гісторыі Беларусі ва ўсіх яе аспектах: гісторыя беларускай дзяржаўнасці, палітычная, ваенная, сацыяльная гісторыя, гісторыя культуры і мастацтва. Адметнае месца займаюць публікацыі пра гераічныя і трагічныя падзеі Вялікай Айчыннай вайны. Удзяляецца ўвага знамянальным падзеям у гісторыі Беларусі. На працягу многіх гадоў публікуюцца матэрыялы, прысвечаныя стварэнню беларускай дзяржавы, вызваленню Беларусі ад нацыстаў, перамозе савецкага народа ў Вялікай Айчыннай вайне, уз'яднанню Заходняй Беларусі з БССР.

Асаблівая ўвага надаецца ідэйна-змястоўнаму ўзроўню выдання, інфармацыйнаму напаўненню рубрык: «Палітычная гісторыя», «Сацыяльная гісторыя», «Ваенная гісторыя», «Дзяржава і права», «Гісторыя культуры», «Гісторыя рэлігіі», «Знаходкі і адкрыцці», «Усеагульная гісторыя», «Людзі гістарычнай навукі», «Музеязнаўства», «На кніжнай паліцы», «Навуковае жыццё», «Гісторыя адукацыі», «Методыка. Тэорыя», «Методыка. Вопыт», «Адукацыя ХХІ стагоддзя», «Шлях у навуку».

У мэтах павышэння прафесійнай кампетэнтнасці педагагічных работнікаў на старонках часопіса рознабакова асвятляецца перадавы вопыт айчынных педагогаў па арганізацыі вучэбна-пазнавальнай дзейнасці вучняў пры вывучэнні прадметаў грамадазнаўчага цыкла, правядзенні выхаваўчых, інтэлектуальных мерапрыемстваў, краязнаўчай работы, накіраваных на фарміраванне грамадзянскай пазіцыі маладога пакалення, павагі і любові да Радзімы. Так, у інтэрв'ю і праз публікацыі найбольш арыгінальных напрацовак у выданні забяспечана ўсебаковае адлюстраванне педагагічнага вопыту фіналістаў конкурсу прафесійнага майстэрства «Настаўнік года Рэспублікі Беларусь» у намінацыі «Гісторыя, грамадазнаўства, геаграфія».

 

Адрас рэдакцыi: 220073, г. Мiнск, вул. Кальварыйская, 25, кабінет 408.

Тэлефон: 8 (017) 270-47-20.

E-mail: bhc.redaktor@tut.by

 

Рэдакцыйная калегія

Аляксандр Аляксандравіч Корзюк галоўны рэдактар рэдакцыі часопіса, кандыдат педагагічных навук, дацэнт

Наталля Уладзіміраўна Матусевіч намеснік галоўнага рэдактара рэдакцыі часопіса

Віктар Кузьміч Чарапко рэдактар аддзела часопіса

 

Р. А. Васілевіч, член-карэспандэнт Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, доктар юрыдычных навук, прафесар, загадчык кафедры канстытуцыйнага права юрыдычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, заслужаны юрыст Рэспублікі Беларусь

В. В. Даніловіч, кандыдат гістарычных навук, дацэнт, рэктар Акадэміі кіравання пры Прэзідэнце Рэспублікі Беларусь

Т. І. Доўнар, доктар юрыдычных навук, прафесар, прафесар кафедры тэорыі і гісторыі дзяржавы і права юрыдычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта

Д. У. Дук, доктар гістарычных навук, прафесар, рэктар Магілёўскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя А. А. Куляшова

М. Н. Гальпяровіч, галоўны рэдактар «Краязнаўчай газеты» грамадскага аб’яднання «Беларускі фонд культуры», галоўны рэдактар часопіса «Беларускі гістарычны часопіс» у 20112020 гг.

Ю. Ю. Захарына, доктар мастацтвазнаўства, дацэнт, загадчык кафедры тэорыі і методыкі выкладання мастацтва факультэта эстэтычнай адукацыі Беларускага дзяржаўнага педагагічнага ўніверсітэта імя Максіма Танка

А. А. Каваленя, акадэмік Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, доктар гістарычных навук, прафесар, заслужаны дзеяч навукі Рэспублікі Беларусь

В. А. Капранава, доктар педагагічных навук, прафесар, загадчык кафедры педагогікі Мінскага дзяржаўнага лінгвістычнага ўніверсітэта

А. Г. Каханоўскі, доктар гістарычных навук, прафесар, дэкан гістарычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта

В. А. Космач, доктар гістарычных навук, прафесар, прафесар кафедры псіхалогіі факультэта сацыяльнай педагогікі і псіхалогіі Віцебскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя П. М. Машэрава

У. С. Кошалеў, доктар гістарычных навук, прафесар, загадчык кафедры гісторыі Новага і Найноўшага часу гістарычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта

В. Ф. Кушнер, кандыдат гістарычных навук, дацэнт, пенсіянер, галоўны рэдактар часопіса «Беларускі гістарычны часопіс» у 19932011 гг.

А. М. Кушнярэвіч, доктар мастацтвазнаўства, прафесар, прафесар кафедры гісторыі, сусветнай культуры і турызму Мінскага дзяржаўнага лінгвістычнага ўніверсітэта

Р. Р. Лазько, доктар гістарычных навук, прафесар, прафесар кафедры ўсеагульнай гісторыі факультэта гісторыі і міжкультурных камунікацый Гомельскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Ф. Скарыны

А. І. Лакотка, акадэмік Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, доктар гістарычных навук, доктар архітэктуры, прафесар, дырэктар Цэнтра даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі

А М. Літвін, доктар гістарычных навук, прафесар, загадчык цэнтра ваеннай гісторыі Беларусі Інстытута гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі

І. А. Марзалюк, член-карэспандэнт Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, доктар гістарычных навук, прафесар, старшыня Пастаяннай камісіі па адукацыі, культуры і навуцы Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь

Л. Ф. Мартынаў, доктар культуралогіі, кандыдат філасофскіх навук, прафесар, загадчык кафедры культуралогіі Інстытута сучасных ведаў імя А. М. Шырокава

М. М. Мязга, доктар гістарычных навук, прафесар, загадчык кафедры ўсеагульнай гісторыі факультэта гісторыі і міжкультурных камунікацый Гомельскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Ф. Скарыны

А. М. Радзькоў, доктар педагагічных навук, прафесар, заслужаны дзеяч навукі Рэспублікі Беларусь

А. І. Смолік, доктар культуралогіі, прафесар, загадчык кафедры культуралогіі Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта культуры і мастацтваў

А. І. Снапкова, доктар педагагічных навук, прафесар, загадчык кафедры педагогікі факультэта педагогікі і псіхалогіі дзяцінства Магілёўскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя А. А. Куляшова

А. Г. Субоцін, доктар гістарычных навук, дацэнт, прафесар кафедры ўсеагульнай гісторыі і методыкі выкладання гісторыі гістарычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага педагагічнага ўніверсітэта імя Максіма Танка

Г. В. Торхава, доктар педагагічных навук, прафесар, прарэктар па навуковай рабоце Беларускага дзяржаўнага педагагічнага ўніверсітэта імя Максіма Танка

Э. С. Ярмусік, доктар гістарычных навук, прафесар, прафесар кафедры гісторыі Беларусі, археалогіі і спецыяльных гістарычных дысцыплін факультэта гісторыі, камунікацыі і турызму Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы

Журналы
Серия: Вне серии
Издается с: 1993 г.
Периодичность: 1 раз в месяц
Страниц: 72
Цветные вклейки: 4 с. цветной вклейки
Эл. приложение: Нет

Беларускі гістарычны часопіс

  • Доступность: В наличии
  • 0.00 бел. руб.