• Адукацыя і выхаванне 1993

Навукова-тэарэтычны і навукова-метадычны часопiс

      Часопіс уваходзіць у Пералік навуковых выданняў Рэспублікі Беларусь для апублікавання вынікаў дысертацыйных даследаванняў.
      Артыкулы друкуюцца на рускай і беларускай мовах.
      Мэтавая аўдыторыя: навукова-педагагічныя работнікi, арганізатары і кіраўнікi навучальна-выхаваўчага працэсу ва ўстановах адукацыі, педагогi-практыкi.
      У часопісе друкуюцца матэрыялы, якія адлюстроўваюць сучасны стан і тэндэнцыі развіцця педагагічнай навукі і адукацыйнай практыкі, асвятляецца перадавы айчынны і замежны вопыт. Асноўныя тэматычныя напрамкі — дзяржаўная палітыка ў сферы адукацыі і навукі, навукова-тэарэтычныя, метадалагічныя і метадычныя асновы функцыянавання і развіцця нацыянальнай сістэмы адукацыі і выхавання, падрыхтоўка і атэстацыя навуковых і навукова-педагагічных работнікаў і педагагічных кадраў, дзейнасць і развіццё агульнаадукацыйнай школы, рэалізацыя бесперапыннага выхавання дзяцей і навучэнскай моладзі ў Рэспубліцы Беларусь і інш.
      Асноўныя рубрыкі: «Адукацыя ў інфармацыйным грамадстве», «Міністэрства адукацыі інфармуе», «Асаблівыя дзеці: на шляху да інклюзіі», «Партфоліа намесніка дырэктара», «Эксперыменты і інавацыі ў адукацыі», «Праблемы кантролю ведаў», «Адораныя дзеці», «Арганізацыя выхаваўчай работы ў школе», «Школа і сям’я», «Кіраванне інавацыйнай адукацыйнай дзейнасцю», «Эфектыўны менеджар: самаадукацыя, самаўдасканаленне, самаразвіццё», «Навука: ідэі, прапановы», «Актуальныя пытанні педагогікі і псіхалогіі», «Навуковыя публікацыі па выніках дысертацыйных даследаванняў», «Параўнальная адукацыя», «Адукацыйная прастора замежжа» і інш.

Падпісныя індэксы: 74803 (інд.), 748032 (вед.).
Адрас рэдакцыі: вул. Будзённага, 21, 220070, г. Мінск.
Тэл.: (017) 297-91-52 (адк. сакратар); факс: 297-91-49.
E-mail: aiv92@bk.ru

 
   Рэдакцыйная калегія

   Аляксандр Іванавіч Жук — галоўны рэдактар, доктар педагагічных навук, прафесар

   А. В. Пазняк — намеснік галоўнага рэдактара, кандыдат педагагічных навук, дацэнт
   Т. М. Ракіцкая — адказны сакратар
   Р. В. Дапіра
   Г. М. Казак
   В. А. Капранава,
доктар педагагічных навук, прафесар

   Н. К. Катовіч, кандыдат педагагічных навук, дацэнт
   Н. М. Кашэль, кандыдат педагагічных навук, дацэнт
   А. С. Лапцёнак, доктар філасофскіх навук, прафесар
   У. П. Пархоменка, доктар педагагічных навук, прафесар
   Д. Г. Ротман, доктар сацыялагічных навук, прафесар
   В. П. Таранцей, доктар педагагічных навук, прафесар
   І. А. Фурманаў, доктар псіхалагічных навук, прафесар
   М. С. Фяськоў, кандыдат педагагічных навук, дацэнт
   І. І. Цыркун, доктар педагагічных навук, прафесар
   В. А. Янчук, доктар псіхалагічных навук, прафесар

Журналы
Серия: У дапамогу педагогу
Издается с: 1995 г.
Периодичность: 1 раз в месяц
Страниц: 64
Цветные вклейки: нет
Эл. приложение: нет

Адукацыя і выхаванне 1993

  • Доступность: На складе
  • 5.00 бел. руб.